Loading...

WYNAGRODZENIE

Wysokość wynagrodzenia Kancelarii za podejmowane czynności ustalana jest indywidualnie.

Stawka godzinowa

Wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług na rzecz Klienta wyliczone jest w oparciu o rzeczywisty czas pracy Kancelarii (naliczany za każdą rozpoczętą godzinę pracy) oraz ustaloną stawkę godzinową; każdy klient wraz z paragonem fiskalnym lub fakturą VAT otrzymuje rozliczenie (billing) godzin dokumentujący zakresu pracy jaka została wykonana, jak i realnego czasu jej trwania.

Ryczałt

Ustalając szczegóły postępowania w konkretnej sprawie, po uzyskaniu od Klienta informacji dotyczących stanu faktycznego, stanu prawnego, oczekiwań co do terminu i zakresu zlecenia, Kancelaria przedstawia propozycję zryczałtowanego wynagrodzenia za wszystkie podejmowane czynności; stawka ryczałtowa obejmuje całkowity nakład pracy; wynegocjowana stawka wynagrodzenia jest stała, bez względu na dalsze okoliczności podejmowane w sprawie; przy negocjowaniu stawki zryczałtowanej możliwe jest również zawarcie w umowie z Kancelarią klauzuli tzw. premii za sukces.

Ryczałt miesięczny

Dla Klientów, którzy oczekują stałej, comiesięcznej obsługi prawnej ustalana jest zryczałtowana stawka miesięczna obejmująca określoną liczbę godzin; w zakres czynności objętych ryczałtem wchodzą wszelkie czynności doradztwa prawnego, bez ograniczeń przedmiotowych oraz miejsca świadczenia usług; stali Klienci mogą liczyć na obniżoną stawkę na dodatkowe usługi świadczone przez Kancelarię.

Masz dodatkowe pytania?
Skontaktuj się z nami